Grönt gräs

Grönt som gräset.
Grönt som löven.
Grönt som buskarna.
Grönt som blommorna.
Grönt som vass.
Grönt som barr.
Grönt som klöver
.

Dikt av
Josefine F P och Mikaela L

dikter