Båten

Du och jag vi båda
seglar i en låda.
Våta, våta, blöta.
Segla, segla i en båt.

Dikt av Emil B och Kristoffer J

dikter