Fred

Vi önskar att det blir fred på jorden 
och alla slutar att kriga.

Vi vill att alla barn ska ha en skola
där de får gå och ha det bra.
Det ska finnas mat i alla länder.
Tänk på alla barn som inte har föräldrar.
Alla barn borde få ha kvar sina föräldrar.
Alla barn borde få leva fria liv.
Det borde finnas botemedel
till dem som är sjuka.
Vi vill att alla barn ska få ha leksaker.
Tänk på alla barn som har cancer.
Alla föräldrar ska få ha jobb
så de kan försörja sina barn.
Alla skolor ska ha en lekpark.
Alla barn måste få en bra utbildning
när de blir stora.
Vi vill att alla ska ha pengar.
Vi vill att alla ska ha ett bra hem.
Vi vill att alla barn ska få välja jobb själva.

Dikt av klass: 1-3 H

dikter