Fred är bra

Freden är bra att ha.
Det tycker i alla fall ja.
Om du ser att någon är dum med någon
så säg till den som är dum.
 Men om han eller hon inte lyssnar
gå och säg till en fröken.

Dikt av Martina H

dikter