Grönt

Grönt som gräset.
Grönt som trädens blad.
Grönt som äpplet.
Grönt som naturen.
Grönt som jag tycker om
.

Dikt av Anton J

dikter