Fredssång

(Melodi ur filmen: ANTZ)

Vi kommer aldrig hem igen, igen.
Vi kommer aldrig hem hurra, hurra!
För vi vill bort från krig,
från krig, från krig.
Vi vill va i fred, i fred, i fred.
 Alla har vi rätt att vara barn.
 Alla har vi rätt att vara barn.
Vi vill resa till Sverigeland.
Bort från kanonerna.
Hurra, hurra!

Sångdikt av Simon P

dikter