Tillsammans

(Melodi: "Tillsammans" ur Psalmbok för barn)

Tillsammans du och jag.
Tillsammans ska det va.
Inne eller ute,
långt eller kort.
Vänner ska vi va.
Tillsammans du och jag.
 Tillsammans ska det va.
Stor eller liten vad gör det.
Vänner ska vi va tillsammans.

Sångdikt av 
Hannah, Matilda, Lis, Amanda och Linnéa

dikter