Ett barn

(Melodi: Björnen sover)

Barnet sover, barnet sover
i sin sköna säng.
Han är ofta ledsen för att han blir retad.
I sina drömmar, i sina drömmar
är han väldigt rädd.

Klockan ringer, klockan ringer
in från rasten nu.
Då kommer han försent.
 Då så skrattar alla.
Han blir ledsen, han blir ledsen
inne i sitt bröst.

Hur ska klassen, hur ska klassen 
ändra på sitt sätt?
Kanske ska de prata
om hur man ska vara.
Alla måste, alla måste
faktiskt vara snäll.

Sångdikt av 
Thomas, Kristoffer och Emil

dikter